MONTSE GOMEZ SALLARES

MONTSE GOMEZ SALLARES

Biografia

Llicenciada en filologia clàssica per la UAB i exerceix la docència de les matèries de cultura clàssica a l’institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat del Vallès.

Actualment ocupa el càrrec de Secretària Acadèmica i Administració a l’Institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat del Vallès.
Ha ocupat el càrrec de Direcció, Cap d’Estudis i Coordinació Pedagògica en altres centres del Vallès Occidental.
En els últims anys ha gestionat la coordinació de gestió de qualitat ISO 9001:2015 per a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge.
Ha rebut formació i ha implementat diversos programes d’innovació educativa, i ha participat en el pla estratègic de millora dels resultats acadèmics i de la cohesió social del centre.

Sessions de MONTSE GOMEZ SALLARES

Presentació + discursos

29 febr. 2020
8:50 - 9:15

PRESENTACIÓN + DISCURSO

29 febr. 2020
8:50 - 9:15

CIERRE

29 febr. 2020
18:15 – 18:30

Tancament

29 febr. 2020
18:15 - 18:30