MERCÈ ESTEVE BALAGUÉ

MERCÈ ESTEVE BALAGUÉ

Biografia

  • Mestra d’Educació Especial i Psicòloga amb formació clínica.
  • Ha desenvolupat la seva tasca professional  tenint com a  principal objectiu, impulsar, conjuntament amb els claustres, projectes educatius de qualitat per a tots els alumnes; des de diferents àmbits: com a mestra d’educació especial, com a orientadora en centres de secundària, formant part  d’equips directius i  com a psicopedagoga en un Equip d’Assessorament psicopedagògic.
  • Ha estat formadora de mestres amb una especial incidència en la formació inicial d’aquests, com a professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya.
  • Posteriorment, com a sub-directora General d’Ordenació i Atenció a la Diversitat al Departament d’Ensenyament, ha coordinat equips de professionals per a la millora de la inclusió educativa en l’àmbit Català, posant en relació aspectes de desplegament curricular, de formació del professorat i d’atenció a l’alumnat.
  • Psicopedagoga de l’EAP de Martorell.
  • Col.laboradora en l’elaboració del Decret de l’Atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Sessions de MERCÈ ESTEVE BALAGUÉ