ELENA SARRI ROTLLAN

ELENA SARRI ROTLLAN

Biografia

Diplomatura de professora d’EGB.1978. UAB.

Curs de formació en la pràctica psicomotriu educativa i preventiva. (pràctica psicomotriu Aucouturier). 07-08. AEC
Març 2014, febrer 2016 i març 2018. Participant com a organitzadora a les jornades de reflexió: Psicomotricitat i escola.
Presentació Febrer 2016 d’una comunicació “vivència del moviment a l’escola” a les VIII jornades de reflexió psicomotricitat i escola.
Formo part del Grup de Recerca en Educació Psicomotriu de la UAB (2017-SGR-137) des del curs 14-15.

Sessions de ELENA SARRI ROTLLAN