CARME SOLÉ

CARME SOLÉ

Biografia

  • Tècnica en Educació Infantil 0-3
  • Llicenciada en Pedagogia i Ciències de l’Educació
  • Psicomotricista
  • Màster en Pedagogia Sistèmica
  • Educadora de l’etapa 0-3
  • Actualment Directora de l’Escola Bressol Municipal Dolors Canals
  • Membre de l’Equip d’Educació Infantil 0-6 de l’ICE de la UAB.
  • Formadora i col·laboradora en diferents formacions sobre pedagogia sistèmica.

Sessions de CARME SOLÉ