Formes poètiques d’habitar i observar els espais de la infància

29 febr. 2020
16:45 - 17:45

Formes poètiques d’habitar i observar els espais de la infància

Com observar el joc infantil? Com desvetllar les formes culturals d’infàncies que habiten espais quan els doten de sentit? Com entren en relació amb arquitectures, com diu Juhani Pallasmaa, que alenteixen l’experiència existencial, aturen el temps o preserven i defensen el silenci? (Conferència en castellà)