Clausura

16 Feb 2019
19:00 - 19:10

Clausura

Les presentacions d’aquesta Jornada són propietat dels seus ponents, han estat confeccionades sota la seva responsabilitat. Hermex Iberica, S.L. no es responsabilitza de les imatges utilitzades en les diapositives, ni el seu contingut. Tota reproducció i difusió de les presentacions está prohibida sense el consentiment del seu autor.

Equip coordinador Educongress:

Dr. Mariano Bartolí,

Berta Vila,

Silvia Blanch,

Jaume Bofill.