Inscripció individual

(79 € / persona)

Imprescindible indicar els 2 cognoms per expedir el diploma correctament

Nom

Email

Dni

Cognoms

Mòbil

Data de naixement

Pagament de la inscripció

Transferencia bancariaTargeta de crèdit

"Transferencia bancaria" al número de compte La Caixa IBAN: ES05 – 2100 – 8607 – 4502 – 0004 – 3361, remetent còpia del mateix en l'email events@hermex.es indicando el nombre del Centro Escolar

"Targeta de crèdit" (rebrà un email amb el link per realitzar el pagament).

Aquesta inscripció no és vàlida fins a realitzar prèviament el pagament total del congrés.

Llegir i acceptar condicions