Centres Educatius +5 assistents

Centres Educatius 5 o mès asistents

(68 € / persona)

Dades de facturació

Nom del centre

Raó social

CIF

Adreça

CP

Població

Provincia

Email

Telèfon

Pagament de la inscripció

Transferencia bancariaTargeta de crèdit

"Transferencia bancaria" al número de compte La Caixa IBAN: ES05 – 2100 – 8607 – 4502 – 0004 – 3361, remetent còpia del mateix en l'email events@hermex.es indicando el nombre del Centro Escolar

"Targeta de crèdit" (En un termini de 72 hores màxim, rebrà un email amb el link per realitzar el pagament)

Aquesta inscripció no és vàlida fins a realitzar prèviament el pagament total del congrés.

Número d'assistents

Imprescindible indicar els 2 cognoms per expedir el diploma correctament

1.

Nom

Cognoms

Dni

E-mail

Mòbil

Càrrec

Data Naixement

2.

Nom

Cognoms

Dni

E-mail

Mòbil

Càrrec

Data Naixement

3.

Nom

Cognoms

Dni

E-mail

Mòbil

Càrrec

Data Naixement

4.

Nom

Cognoms

Dni

E-mail

Mòbil

Càrrec

Data Naixement

5.

Nom

Cognoms

Dni

E-mail

Mòbil

Càrrec

Data Naixement

6.

Nom

Cognoms

Dni

E-mail

Mòbil

Càrrec

Data Naixement

7.

Nom

Cognoms

Dni

E-mail

Mòbil

Càrrec

Data Naixement

8.

Nom

Cognoms

Dni

E-mail

Mòbil

Càrrec

Data Naixement

9.

Nom

Cognoms

Dni

E-mail

Mòbil

Càrrec

Data Naixement

10.

Nom

Cognoms

Dni

E-mail

Mòbil

Càrrec

Data Naixement

Llegir i acceptar condicions