Jornada 1
16 Feb 2019
8:15 - 8:55

Recollida d’acreditacions

Presentació

MARISA VÁZQUEZ
11:15 - 11:45

COFFEE BREAK INCLÓS

14:00 - 15:45

PAUSA PER DINAR (NO INCLÓS)

TAULA RODONA

NOEMI SANTIVERI PAPIOL
FINA ISERN PUJOL
MERCÈ JUAN MILLERA
DR. JOSEP Mª SANAHUJA GAVALDA
JOAN DE DIEGO NAVALON

Y TÚ, ¿ESTÁS PREPARADO?

CESAR FERNANDEZ LLANO

Clausura

Les presentacions d’aquesta Jornada són propietat dels seus ponents, han estat confeccionades sota la seva responsabilitat. Hermex Iberica, S.L. no es responsabilitza de les imatges utilitzades en les diapositives, ni...
Read More